Visie

Met liefde en respect voor elk kind met zijn/haar kwaliteiten en minder ontwikkelde kanten, ben ik er van overtuigd dat 'alles en iedereen' veranderbaar is. Als men gemotiveerd is, zijn er geen grenzen aan ontwikkeling.

Het belangrijkste hierbij is, dat je als begeleider aansluit bij het kind en er vertrouwen in hebt, dat het kind het kan. Soms lijkt het dat iemand aan 't plafond van zijn/haar kunnen zit, maar dan is het de kundigheid om de gaten in het plafond te vinden, om de ander te kunnen helpen.

Het is heel belangrijk om een veilige omgeving te creëren, waarin het kind zichzelf kan zijn. Een omgeving waarin het fouten durft te maken en ervan leert. Om vervolgens weer een stap verder te kunnen komen.

Geloof in de mogelijkheden van ieder kind is de basis om te komen tot ontwikkeling.

Share