Werkwijze

Nadat we, vrijblijvend, een intakegesprek hebben gehad, ga ik met het kind aan de slag.

De begeleidingen vinden thuis of op school plaats.

Als het nodig is neem ik allereerst een dynamische test (CATM van Prof. Tzuriel) af, zodat ik in korte tijd een totaalbeeld krijg van het kind. Tijdens de test creëer ik een ontspannen, vertrouwde sfeer en observeer het kind nauwlettend. Ik sluit aan en speel in op zijn beleving en mogelijkheden. Zo haal ik het hoogst haalbare uit het kind, signaleer ik zijn kwaliteiten en tekortkomingen en bekijk ik ook zijn leermogelijkheden.

Om een goede analyse te kunnen maken, kan deze test opgenomen worden op video. Daarna kan ik aangeven waar de basis van het ontwikkelprobleem ligt!

Vervolgens vindt er een gesprek plaats om te bekijken hoe de begeleiding en het vervolg eruit zullen gaan zien.

Tijdens de begeleiding werk ik vaak met spelmateriaal. Afhankelijk van het leerdoel, worden de materialen zorgvuldig gekozen, zodat ik hiermee een leersituatie kan creëren. Hierbij gaat het om de interactie tussen mij en het kind. Ik laat het kind zo veel mogelijk zelf nadenken, ervaren en bewust worden van zichzelf.  Van daaruit werken we samen aan verandering en verbetering. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de succeservaringen die het kind opdoet, waardoor het steeds meer zelfvertrouwen krijgt.

Alles wat het kind bij mij leert kan het toepassen in de klas, op school, maar vooral ook in het dagelijkse leven. Het heeft invloed op zijn/haar totale ontwikkeling.

Share