Prof. Dr. Reuven Feuerstein

Mediërend Leren komt voort uit de positieve ontwikkelingspsychologie en richt zich op de krachten en kwaliteiten van mensen. De basis van Mediërend Leren baseert zich op de theorie van Prof. Dr. Reuven Feuerstein. De theorie staat voor de unieke mogelijkheid van elk mens om de structuur van zijn cognitief functioneren te veranderen. Door tussenkomst van een mediator worden er denkvaardigheden aangeboden, waardoor de ander zelfstandiger en effectiever leert denken.

Een mooie uitspraak van Feuerstein is: ”Laat me niet zoals ik ben”

Share