Prof. Dr. David Tzuriel & dynamisch testen

Om iemand op de juiste manier te kunnen begeleiden is het noodzakelijk dat men zicht heeft op de totale ontwikkeling en daarbij kan aansluiten. Om een totaalbeeld van het individu te krijgen, gebruikt men bij Mediërend Leren dynamische testen. Hierbij gaat men op zoek naar kwaliteiten en beperkingen. Daarnaast gaat men kijken naar de leermogelijkheden.

Vaak wordt er gebruik gemaakt van de dynamische testen van Prof. Dr. David Tzuriel. Het kenmerkende van deze testmethode is, dat de nadruk op het (ontwikkel)proces ligt in plaats van op het resultaat! Men gaat op zoek naar de positieve aansluiting. Niet naar hetgeen een kind niet kan, maar wat hij/zij juist wel kan. Daarbij wordt er een veilige omgeving gecreëerd, waarbij de testafnemer het individu zoveel mogelijk begeleidt en waar nodig medieert. Bij deze test help je het kind als hij/zij je nodig heeft en breng je hem/haar naar een hoger niveau. Zo zorg je voor zoveel mogelijk succeservaringen en positieve gevoelens.

Tijdens de test gaan we ook op zoek naar het functioneren van de cognitieve functies. Deze bepalen ons denken en hebben invloed op al onze ontwikkelprocessen.

Bij Mediërend Leren heeft men ervaren, dat hoe meer vertrouwen het individu in de testafnemer heeft, des te meer hij het uiterste van zijn mogelijkheden laat zien.

Share